ÜRÜNLER

Soğuk Oda Evaporatörü Montaj, Bakım ve İşletme Klavuzu


"SOĞUK ODA EVAPORATÖRÜ"
MONTAJ, BAKIM VE İŞLETME KLAVUZU

GEMAK üretimi olan "Soğuk Oda Evaporatör"lerinin montajı, bakımı ve devreye alma konusunda aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.

Genel;

» Ürün, teslimi sırasında gözle kontrol edilmeli. Görülen hata veya eksiklik 7 gün içinde üretici firmaya bildirilmelidir.
» Teslim alınan ürünler; orijinal ambalajında, temiz ortamda ve normal oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.
» Ürünler, montajı müteakip uzun süre beklemeye alınmak durumunda iseler, varsa fanlar belli aralıklarla (ayda bir-2 saat) çalıştırılmalıdır.
» Ağır yada büyük hacimli ürünlerin taşınmasında, mutlaka forklift yada vinç kullanılmalıdır. Hafif ürünler, bir kaldırma aracından yararlanmadan taşınıyorsa, eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Montaj ve Yerleşim;

» Ürünlerin montajı ve işletmeye alınması, uzman bir eleman tarafından yapılmalıdır.
» Montör, geçerli standartlara ve güvenlik bilgilerine uymalı, ürünün doğru seçim olduğundan emin olmalıdır. (EMC89/336/EEC ve DIN EN 292/294)
» Elektrik bağlantısı ve işletmeye alınması, geçerli standartlar doğrultusunda yapılmalıdır. (DIN EN 50 110 veya IEC364)
» Kullanılan soğutucu akışkan, voltaj, kullanma yerinde ürün en randımanlı çalışacak şekilde seçilmelidir.
» Çalışma yeri koşulları, hava sirkülasyonuna uygun ve rahat  olmalıdır.
» Montaj sırasında, ürünün elektrik kaynağına bağlı olmadığından emin olunmalıdır.
» Ürünün montaj pozisyonu, tasarımına uygun olmalıdır.
» Ürün yerleşim şekli, aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.